Διατήρηση της Δόνησης Ψηλά

Το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε σε ένα τούνελ προετοιμασίας, στην πορεία του οποίου κορυφώνεται η ενέργεια και απελευθερώνονται παλιά προγράμματα, τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια καταπιεσμένα συναισθήματα, πομπούς  χαμηλής Δόνησης.

Τα Συναισθήματα, μαζί με το Εγώ και τον Νου αποτελούν τους  τρεις Πυλώνες πάνω στους οποίους δημιουργήθηκαν τα πάντα στην Τρίτη διάσταση, προκειμένου να επιτυγχάνεται και να διευκολύνεται η χειραγώγηση.

Ή κατάκτηση της ουδετερότητας στο μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας μας, είναι ή ασπίδα που θα εμποδίσει οποιαδήποτε, εμπειρία να μας λυγίσει να μας επιστρέψει σε συναισθηματικές συμπεριφορές που ανήκουν στην ζώνη των χαμηλών δονητικών συχνοτήτων.

Δαμάζουμε και καθησυχάζουμε τον νού ώστε η αφυπνισμένη συνειδητότητα να μπορέσει να πάρει τα ηνία της ύπαρξης μας. Γινόμαστε κομιστές του φωτός, διατηρητές της υψηλής Δόνησης, για να φτάσουμε στο επίπεδο της ουδετερότητας.

Αυξάνουμε την επίγνωση, παρατηρούμε την σκέψη μας και την ελέγχουμε για να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την υλοποίηση, διαφοροποιώντας την κατάσταση του νου, με μεγαλύτερο βοηθό μας τον διαλογισμό.

Στο Video Σεμινάριο που θα παρακολουθήσετε  ανακαλύπτουμε, πως βαθμονομείτε ενεργειακά, η συναισθηματική μας συμπεριφορά και πως αυτό επηρεάζει την αύξηση της Δόνησης μας και  την Διατήρηση της Δόνησης Ψηλά.

Αποσαφηνίζουμε, πως μπορούμε να εισέλθουμε σε καταστάσεις ανώτερης συνειδητότητας και ποιο είναι το σημαντικότερο επίπεδο συνειδητότητας , κατανοώντας την σημασία της εναρμόνισης με το συναισθηματικό μας σώμα.

 

Με Ευσπλαχνική Παρουσία και Σεβασμό απέναντι στην εμπειρία της Δικής Σας Συνειδητής Αναγέννησης και Διατήρησης της Δόνησης Ψηλά!

Βικτώρια Anagenis