Μέσα από αυτό το online retreat έχουμε την ευκαιρία να μπούμε βαθύτερα στην Συγχώνευση με τα Ανώτερα Πεδία της Ύπαρξής μας. Ουσιαστική βιωματική γνωριμία με την Πηγή μέσα μας. Γνωριμία με τα Φωτεινά Πρότυπα Δημιουργίας, Συμπεριφοράς, ΑΛχημείας, Αλληλεπίδρασης με το Έσω & Έξω περιβάλλον. «Γινόμαστε» Masters, αυτό που ήδη είμαστε σε παράλληλη, ανώτερη διάσταση. Διαδικασία ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΟΜΗ/ΠΕΔΙΟ μέσω της Κβαντικής Εστίασης και το Κρυστάλλινο DNA μας.