Η Αnagenis διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα online Σεμινάρια και Εργαστήρια, τα οποία συνήθως διαρκούν 21 ημέρες ή ένα μήνα ανάλογα με το πρόγραμμα. Κατά την διάρκεια αυτού του μήνα γίνονται online συναντήσεις, ενεργοποιήσεις, συντονισμοί και πρακτικές, εξειδικευμένες ανάλογα με το θέμα που καλύπτεται. Τα Εργαστήρια έχουν ένα εντατικό και βιωματικό χαρακτήρα με ασκήσεις και πρακτικές, ενώ τα Σεμινάρια & τα Masterclass στοχεύουν κυρίως στην διεύρυνση της συνειδητότητας και την αντίληψή σας γύρω από την διδαχθείσα θεματολογία, παρέχοντας σας κβαντικά εργαλεία και πρακτικές οδηγίες.

26-29 Απριλίου|Your Sweet Spot Retreat

Αυτές οι 4 μέρες είναι Πεδίο Ενεργοποίησης=Αφύπνισης αφιερωμένες στην ΛΥΣΗ!Δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο στην αίσθηση της αυτολύπησης και αυτοθυματοποίησης – Ας αγκαλιάσουμε την ΑυτοΚυριαρχία και την ΑΛηθινή Ελευθερία μας ως Απειροσύνη-Πηγή-Πνεύμα και την Ανώτερη Ανθρώπινη Έκφραση μας ζώντας την αληθινή μας φύση της Αγάπης και Χαράς.

0 Comments

Κβαντικό Online Εργαστήρι Δονητικός Πλούτος!

ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ : Η Δονητική Πραγματικότητα ‘ετοιμάζεται’, διαμορφώνεται ΠΑΝΤΑ πριν την Υλική Πραγματικότητα. Σε αυτήν την εσωτερική προετοιμασία θα αφιερώσουμε αυτές τις 30 ημέρες, εστιάζοντας να μάθουμε και να εμπεδώσουμε βιωματικά ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ο οποίος αβίαστα ξεδιπλώνεται πάντα χωρίς εξαίρεση, και που τώρα -λόγω της αλλαγής της κραδασμικότητας της Γαίας/του πλανήτη μας- βρίσκεται σε μεγάλη επιτάχυνση για όλη την ανθρωπότητα.

0 Comments

Κβαντικό Online Εργαστήρι Βιωματική Ευημερία!

Αυτό το κωδικοποιημένο εργαστήρι είναι σχεδιασμένο και δομημένο για να εκδηλώσετε την Ευημερία – Πλούτο – Πρόοδο, σε όλες τις ποθητές Σφαίρες της Ζωής σας στο κβαντικό επίπεδο με αποτέλεσμα την Ενεργειακή, Πνευματική,  Συναισθηματική και Υλική Υλοποίηση!

0 Comments

Quantum Focus – Κβαντική Δομή| Anagenis Video Εργαστήρι

Quantum FOCUS - Εργαστήρι Μεταμόρφωσης: Με το πεδίο παλλόμενο και ζωντανό από ακολουθίες συχνοτήτων Δονητικής Ανάληψης, Ενθύμησης,  Ενστάλλαξης Νέας Γης όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα ανοίγονται στην δική τους δονητική αναβάθμιση, εναρμόνιση με την Παρούσα Δυναμική Δυνατότητα Κβαντικής Επίγνωσης και την Τέχνη της Υλοποίησης μέσω της Κβαντικής Δομής.

0 Comments

Η Ακτινοβόλος Σφαίρα Συνειδητότητας | Anagenis Masterclass

Ενεργοποιώντας το Φως της Σφαίρας Συνειδητότητάς μας -  επιτρέπεουμε σε μία Νέα Ζωοδόχος Δομή να στηθεί, να διαμορφωθεί μέσα μας και σταδιακά γινόμαστε το Κανάλι Ανώτερης Συνειδητότητας μέσω της παρουσίας μας και των έργων μας. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι ενέργειες ευθυγραμμίζονται και ακολουθούν μία ενιαία κατεύθυνση Ενθύμησης, Εξέλιξης, Ευδαιμονίας, Ευημερίας!

0 Comments

Υλοποίηση Ύψιστου Δυναμικού|Anagenis Masterclass

Anagenis Master Class "Υλοποίηση Ύψιστου Δυναμικού" Ανακάλυψε ποιό είναι το Κάλεσμα της Ψυχής Σου. Απελευθέρωσε την πηγή των μοτίβων συμπεριφοράς που σε μπλοκάρουν Μπες στην Αναγέννηση της Εσωτερικής Πορείας που εκπληώνει και γειώνει το Ύψιστο Δυναμικό Σου.

0 Comments