Η επιτυχία ενός Project μετράται από τη Συνεισφορά που μπόρεσε να προσφέρει στις Ψυχές των Ανθρώπων που το παρακολούθησαν. Αυτό μας έδωσε κίνητρο να επιστρέψουμε δυναμικά με το επόμενο πιο ενισχυμένο, εντατικό και μεταμορφωτικό πρόγραμμα: Το εργαστήρι Κβαντική Συνειδητότητα – Κβαντική Υλοποίηση!