Νέο Anagenis Πρόγραμμα Ενεργοποίησης, Ευθυγράμμισης και Εκδήλωσης Νέου Εαυτού. 30 Ημέρες Συνειδητής Αφοσίωσης στην σταδιακή αποδόμηση του παλαιού, περιορισμένου,δυσλειτουργικού τρόπου ύπαρξης. 30 Ημέρες Συνειδητής Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής – αναδόμησης, δημιουργίας νέου τρόπου ύπαρξης,αντίληψης, επιστροφής στην βιωματική ενθύμηση της αλήθειας.