30 Ημέρες Συνειδητής Αφοσίωσης στην σταδιακή αποδόμηση του παλαιού, περιορισμένου,δυσλειτουργικού τρόπου ύπαρξης.

30 Ημέρες Συνειδητής Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής – αναδόμησης, δημιουργίας νέου τρόπου ύπαρξης,αντίληψης, επιστροφής στην βιωματική ενθύμηση της αλήθειας.

 

Διαβάστε την συνέχεια εδώ!